Näin tuemme kestävää kehitystä

05.03.2020

Haluamme tarjota bioöljystä vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille pitämällä liiketoimintamme kannattavana ja tukemalla paikallisuutta. Näin edistämme kestävää kehitystä uuden sukupolven (advanced biofuel) biopolttonesteiden jalostamisessa, jossa olemme tällä hetkellä selkeä edelläkävijä.

 

Kannattavuus

Olemme rakentamassa taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta niin asiakkaillemme kuin koko yhteiskunnalle. Tässä onnistumme varmistamalla aina oman toimintamme kilpailukyvyn ja kannattavuuden. Ne ovat edellytyksiä myös toimintamme jatkuvalle kehittämiselle, jota pidämme erittäin tärkeänä arvona.

 

Paikallisuus

Paikallisuutta tuemme hajautetulla energiantuotannolla. Tuotantoyksikkömme sijaitsevat siis aina lähellä raaka-ainetta ja bioöljyn loppukäyttäjiä.

Sijoittamalla tuotantolaitokset lähelle raaka-ainetta vähennämme kuljetuksista syntyviä kasvihuonekaasupäästöjä. Yhden bioöljytehtaamme raaka-aineen hankintasäde onkin noin 100 - 150 kilometriä.

Ekologisten hyötyjen lisäksi paikallisuus tuo myös työpaikkoja ja hyvinvointia paikkakunnille, joissa toimimme. Haluamme olla aina hyvä paikallinen yrityskansalainen ja arvostettu naapuri.

Vastuullinen vaihtoehto

Fossiilisia polttoaineita voidaan korvata energiantuotannossa täysin biopolttonesteellämme, joka valmistetaan uusiutuvasta metsäbiomassasta. Biopolttonesteemme edistää myös Suomen pitkän aikavälin ilmasto- ja energiastrategian toteutumista, jossa tavoitteena on kasvattaa uusiutuvan energian osuus 38 prosenttiin kaikesta energiantuotannosta.

Tutkimuksien mukaan fossiilisten polttoaineiden korvaaminen bioöljyllä pienentää hiilijalanjälkeä yli 90%, mikä tekee siitä erittäin ympäristöystävällisin vaihtoehdon.

Biopolttonesteemme vahvistaa lisäksi Suomen energiaomavaraisuutta ja huoltovarmuutta.

Pyrimme läpinäkyvyyteen koko jalostusarvoketjumme läpi kehittämällä kattavia raportointityökaluja ja käymällä avointa dialogia sidosryhmiemme kanssa.

 

Uusiutuva raaka-aine

Käytämme bioöljyn raaka-aineena uusiutuvaa, metsästä saatavaa biomassaa joko suoraan tai saha- ja selluteollisuuden puupohjaisten sivuvirtojen muodossa. Uuden sukupolven biopolttonesteemme  ei hyödynnä lainkaan ruokaketjun raaka-aineita.

Bioöljyn tuotanto on uusi ja kestävä jalostuspolku metsiemme hyötykäyttöön. Erityisen tärkeää tämä on perinteisen metsäteollisuuden rakennemuutoksen koettelemilla paikkakunnilla, joissa metsä on aina ollut merkittävä työn ja tulojen lähde.

Kestävällä metsien hyödyntämisellä mahdollistamme mittavan puunkäytön eli 70–75 miljoonan kuutiometrin teollisen hyödyntämisen vuosittain. Tällä hetkellä Suomen metsät kasvavat yli 100 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, mutta teollisuuden vuotuinen puunkäyttö on siitä vain 50 miljoonaa kuutiometriä.

OTA YHTEYTTÄ!

Kuinka voimme auttaa? Täytä alla olevat kohdat, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.