Ympäristövaikutusten arviointi, YVA

Yksi Green Fuel Nordicin kaavailema bioöljytehdas tuottaa bioöljyä. Bioöljyn ominaisuuksiin kuuluu, että sen leimahduspiste on alle 100 astetta.

Näiden lopputuotteen määrää ja laatua koskevan kahden kriteerin perusteella bioöljytehdas luokitellaan vaarallisten kemikaalien laajamittaiseen käsittelyyn ja varastointiin tarkoitetuksi laitokseksi. Tällaiselle laitokselle on aina laadittava ympäristövaikutusten arviointi.

Green Fuel Nordicin käynnistymässä olevat tuotantolaitosinvestoinnit ovat ensimmäiset kaupallisen mittakaavan nopeaan pyrolyysiin perustuvat bioöljytehtaat Suomessa. Vastaavan kokoisia bioöljytehdasinvestointeja on käynnissä useassa eri maassa ympäri maailman.

Yksi Green Fuel Nordicin strateginen päämäärä on oman vahvan osaamispääoman rakentaminen pitkäjänteisen toiminnan ja hallitun kasvun tueksi. Tähän liittyy myös hyvä ja laadukas ympäristöasioiden hallinta.

Tästä syystä ympäristövaikutusten arvioinneissa hyödynnetään ensisijaisesti yhtiön omaa ympäristöosaamista sekä teknologiakumppanien tietopohjaa teknisten ratkaisujen toiminnallisuudesta ja ominaispäästöistä. Asiantuntijakonsultteja hyödynnetään rajatuissa erityisasiantuntemusta vaativissa erillisselvityksissä.

Tietoa ja ajantasaiset dokumentit Savonlinnan ja Iisalmen bioöljytehtaiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyistä löydät Pohjois-Savon Ely-keskuksen sivuilta, jonne pääset tästä.

Jaa Tulosta