Green Fuel Nordic lyhyesti

Green Fuel Nordic Oy on suomalainen biojalostusyhtiö, jonka liiketoiminta-ajatus perustuu jo kaupallisessa käytössä olevan innovatiivisen pyrolyysiteknologian hyödyntämiseen toisen sukupolven bioöljyn tuotannossa. Raaka-aineena käytetään uusiutuvaa kotimaista metsäbiomassaa, mikä tarjoaa uuden jalostuspolun arvokkaalle metsäomaisuudelle.

Valmiin teknologian hyödyntäminen nopeuttaa jalostamotoiminnan käynnistämistä ja kaupallisen bioöljytuotannon aloittamista ja mahdollistaa hajautetun energiantuotannon. Yhtiö aikoo rakentaa Suomeen lähitulevaisuudessa useita bioöljytehtaita lähelle raaka-ainetta. Samalla se edistää omalta osaltaan Suomen uusiutuvan energian tuotannolle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja tukee energiaomavaraisuuden vahvistumista.

Valitun teknologian avulla uusiutuvasta kotimaisesta metsäbiomassasta voidaan valmistaa nestemäistä, vähähiilistä ja rikitöntä bioöljyä. Bioöljy on suoraan hyödynnettävissä teollisuuden ja kuntien sähkön- ja lämmöntuotannossa, jossa se korvaa kevyttä ja raskasta polttoöljyä.

Lähitulevaisuudessa bioöljystä voidaan myös jalostaa normaaleja liikennepolttonesteitä vastaavia tuotteita. Pitemmällä aikavälillä mielenkiintoisia käyttökohteita löytyy myös kemianteollisuudesta.

Lokakuussa 2011 perustetun yhtiön kotipaikka on Kuopio.

Jaa Tulosta