Töissä Green Fuel Nordicissa


NOORA HAATANEN

 

Nimi: Noora Haatanen
Ikä: 29 vuotta
Koulutus:  Ympäristötekniikan diplomi-insinööri
Tehtävä:

 
HSQE-koordinaattori
(HSQE = health, safety, quality, environment
 eli terveys, turvallisuus, laatu, ympäristö)

Milloin aloitit työt Green Fuel Nordicissa?

Olen ollut Green Fuel Nordicin palveluksessa maaliskuusta 2012 lähtien.

Mitä teit aikaisemmin?

Olen toiminut pääasiassa paperi- ja kartonkitehtailla Suomessa ja Ruotsissa jätevesien- ja lietteenkäsittelyn parissa. Lisäksi olen työskennellyt haasteellisissa projektitehtävissä biomassan kestävää käyttöä ja uutta yritystoimintaa edistävissä projekteissa.

Kerro työstäsi

Vastuullani on hankeen alkuvaiheessa ollut biojalostamoa koskevien eri viranomaisvaatimusten ja lupaprosessien valmistelu ja läpivienti. Toimenkuvani on laaja ja työtehtäväni usein haastavia. Parasta työssäni onkin uusien asioiden oppiminen.

Millainen työpaikka Green Fuel Nordic on?

Nuoressa ja ketterässä yhtiössä työtaakkaa jaetaan tarpeen mukaan, ja osaavasta työyhteisöstä löytyy neuvoja ja kokemusta tilanteeseen kuin tilanteeseen. Minua motivoi ajatus siitä, että työlläni on merkitystä ja että se edistää niin Suomen uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista kuin energiaomavaraisuutta. On hienoa olla mukana luomassa Suomeen uutta, kestävää teollisuutta ja työpaikkoja.

Mitä teet viiden vuoden kuluttua?

Toivottavasti tasapainoilen menestyksekkäästi onnellisen perhe-elämän sekä kasvavan ja kansainvälistyvän biojalostamoyrityksen ympäristötehtävien välillä.
 

JERKKO STARCK

 

Nimi: Jerkko Starck
Ikä: 30 vuotta
Koulutus:  Energiatekniikan diplomi-insinööri
Tehtävä: Projekti-insinööri

Milloin aloitit työt Green Fuel Nordicissa?

Työsuhteeni alkoi 1.1.2012, eli kolmisen kuukautta yrityksen perustamisen jälkeen.

Miksi juuri Green Fuel Nordic?

Diplomityöni käsitteli bioöljyä ja valmistuttuani etsinkin työpaikkaa, jossa olisin voinut hyödyntää alan osaamistani. Valitettavasti siihen aikaan bioöljyhankkeita ei vielä ollut Suomessa, joten päädyin töihin voimalaitosympäristöön. Kun Green Fuel Nordic perustettiin ja tuli mahdollisuus palata bioöljyn pariin, ei minun tarvinnut kahta kertaa miettiä. Pakkasin kimpsut ja kampsut ja muutin Kuopioon. Näin oma pieni ympyräni sulkeutui ja tässä sitä ollaan.

Kerro työstäsi

Toimenkuvani on erittäin monipuolinen. Olen mukana lähes kaikissa biojalostamoprojektiin liittyvissä asioissa, mutta myös projektin ulkopuoliset asiat työllistävät minua. Päävastuualueitani ovat projektin budjetin, resurssien ja aikataulun ylläpito ja seuranta sekä dokumentoinnin, raportoinnin ja tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito.

Tämän lisäksi osallistun käytännössä kaikkeen biojalostamoprojektin suunnitteluun, toteutukseen ja projektin tukitoimintoihin. Projekti-insinöörin vastuulle kuuluvat niin ikään suppeammat selvitysprojektit ja tarpeen tullen myös seminaariesiintymiset. 

Parasta työssäni on mahdollisuus vaikuttaa asioihin itse. Lisäksi jokainen päivä on erilainen ja työssäni pääsee jatkuvasti tapaamaan eri alojen huippuammattilaisia, joten ammattitaito karttuu nopeasti.

Millainen työpaikka Green Fuel Nordic on?

Projektityölle on ominaista, että toisinaan työpäivät venähtävät, ja joskus taas voi ottaa hieman rennommin. Meillä on hyvä ja kannustava työilmapiiri, joka rohkaisee ja mahdollistaa kehittymisen oman alansa ammattilaisena. Ja totta kai on hienoa olla mukana tekemässä teollista historiaa Suomessa!

Mitä teet viiden vuoden kuluttua?

Viiden vuoden kuluttua minulla on jo useampi biojalostamoprojekti takana. Tuolloin ammattitaitoa on toivottavasti kertynyt niin paljon lisää, että voin itse toimia projektijohtajana ja rakentaa uusia biojalostamoita niin Suomeen kuin ulkomaillekin.

Jaa Tulosta