Toimintamme lähtökohdat

Missio

Tarjoamme kannattavan ja paikallisen vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille. Olemme edelläkävijä toisen sukupolven biopolttonesteiden jalostamisessa.

Kannattavuus on pitkäjänteisen liiketoiminnan perusedellytys. Tarjoamalla kilpailukykyisen, paikallisen ja kestävän vaihtoehdon fossiilisille polttoaineille olemme mukana rakentamassa sekä asiakkaittemme että koko yhteiskunnan taloudellisesti ja ekologisesti kestävää tulevaisuutta.

Paikallisuus merkitsee, että harjoitamme hajautettua energiantuotantoa. Ekologisten hyötyjen lisäksi tämä tarkoittaa työpaikkoja ja hyvinvointia niillä paikkakunnilla, joissa meillä on toimintaa.

Omaa kilpailukykyämme me vahvistamme olemalla kehityksen kärjessä toisen sukupolven biopolttonesteissä aina raaka-ainehankinnasta lopputuotteeseen. 

Green Fuel Nordicin missio toteutuu arvojemme kautta.

Arvot

• EDELLÄKÄVIJYYS
  (Ennakointi, reagointi, muutoskyky, jatkuva parantaminen)
• ELINVOIMA
  (Lisäarvon tuottaminen, yhteistyö, taloudellinen kestävyys)

• EETTISYYS
  (Yritysvastuu, luotettavuus, työhyvinvointi)
• EKOLOGISUUS
  (Kestävä kehitys, ekotehokkuus, biotalous)
• ENNAKKOLUULOTTOMUUS
  (Uteliaisuus, avoimuus, rohkeus)

Arvot ohjaavat kaikkea toimintaamme ja päätöksentekoamme.

Visio

Olemme menestyvin paikallisten biopolttonesteiden jalostaja markkina-alueillamme.

Visiomme kertoo, että olemme vakavissamme. Meille sana ”menestynein” merkitsee sitä, että olemme asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, raaka-ainetoimittajien, henkilöstön ja potentiaalisten työntekijöiden sekä muiden sidosryhmien silmissä paras vaihtoehto. Tämän uskomme näkyvän myös taloudellisessa tuloksessamme.

Strategia

Strategiamme kertoo, miten saavutamme visiomme. Green Fuel Nordicin strategiassa on kuusi pääaluetta:

1. Hallittu ja kannattava kasvu
2. Markkinoiden tehokkain biojalostamoiden projektointi yhdessä teknologiatoimittajien kanssa
3. Bioöljytehtaiden käyttöosaaminen huipputasoa
4. Kilpailukykyinen ja kestävä raaka-aineen hankinta
5. Kilpailukykyinen vaihtoehto teolliseen energiantuotantoon, ja strategiset pitkäaikaiset kumppanuudet
6. Biopolttonesteiden uusien sovelluskohteiden kaupallistaminen

Jaa Tulosta