GFN Lieksa

GFN Lieksa Oy on Green Fuel Nordic Oy:n tytäryhtiö, joka rakentaa bioöljytehtaan Lieksaan Kevätniemen teollisuusalueelle. Yhtiö tulee olemaan bioöljyn tuotantoyhtiö ja emoyhtiö Green Fuel Nordic Oy tulee hoitamaan tuotteiden myynnin, markkinoinnin ja tuotekehityksen. Bioöljytehdas käyttää raaka-aineenaan sahojen sivuvirtoja sekä biorankaa. Bioöljytehtaan tuotantokapasiteetti on 24 000 tonnia bioöljyä vuodessa.

GFN Lieksan bioöljytehdas sijaitsee Lieksan kaupungissa Lieksan Teollisuuskylä Oy:n Kevätniemen yritysalueella. GFN Lieksa Oy:n näkökulmasta Kevätniemen yritysalue tarjoaa ideaalin bioöljytehtaan sijoittamismahdollisuuden. Samalla alueella pystytään toteuttamaan myös jatkoinvestoinnit sekä bioöljyn tuotannon että jatkojalostuksen osalta.

GFN Lieksa Oy:n bioöljytehtaan vuotuinen raaka-aineen käyttö on noin 90 000 k-m3, josta jalostetaan 24 000 tonnia bioöljyä. GFN Lieksa Oy:n tavoitteena on kasvattaa tuotantokapasiteettia Lieksan Kevätniemen teollisuusalueella luvituksen antamien rajoitusten puitteissa. Ympäristölupa mahdollistaa 180 000 tonnin vuosituotannon, joten mahdollinen tuotantokapasiteetin nosto on noin seitsemänkertainen.

GFN Lieksan tuotantokapasiteettia on suunniteltu laajennettavan kahden vuoden välein siten, että vuonna 2025 saavutetaan noin 100 000 tonnin vuosituotanto. Tuotantokapasiteettia nostetaan investoimalla modulaarisesti samanlaisia tuotantoyksiköitä rinnakkain. Tilavaraukset laajennukselle on otettu huomioon tontin tilasuunnittelussa sekä ympäristöluvassa.

Jaa Tulosta